Admin menú
imprimir pdf

Condicions generals per a l'ús del WikiEduComunicacióLa revolució digital en l’era de la informació provoca el naixement d’un nou mitjà de comunicació i d’expressió, internet. L’aparició de la xarxa ha originat un estil diferent de comunicació que s’ha de tenir en compte a l’hora de navegar per aquesta.

Internet i, concretament, el software lliure, intenten trencar barreres físiques, socials i culturals. Ens trobem davant un nombre impensable d’usuaris procedents d’entorns diferents i amb coneixements heterogenis. A vegades, aquest fenomen provoca enfrontaments i conflictes comunicacionals. És per això, que des de Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors s’ha decidit elaborar unes pautes d’estil o de bones maneres que facilitaran les relacions i el bon funcionament d’aquest TikiWiki?.

El WikiEduComunicació és una eina de comunicació entre sòcis i sòcies de Mitjans, alhora que informativa per a tots els usuaris de la xarxa. És per això que considerem de gran importància el respecte entre usuaris i usuàries, i l’acompliment de les següents condicions d’ús de l’espai.

1. CONDICIONS D’ACCÉS

1.1. Accés gratuït

La utilització del WikiEduComunicació és gratuït. No obstant, s’ha creat un espai per al soci amb altres serveis al qual es pot accedir amb un nom d’usuari i contrasenya específic que es lliurarà a la persona o col•lectiu que estigui associat a Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors.

1.2. Registrar-se com a usuari (no soci).

Els usuaris, de manera gratuïta, poden registrar-se a través de l’opció Connecta’t (menú dreta) i accedir a serveis tals com edició de notícies i determinats fòrums que li permetran l’intercanvi d’experiències d’Educació en Comunicació. Per enregistrar-se cal que s’esculli lliurament un nom d’usuari, una contransenya i escriure un mail de contacte.

2. CONDICIONS D´ÚS.


2.1. Dades de caràcter personal.

L’accés i utilització del WikiEduComunicació està condicionat a la prèvia acceptació d’aquestes condicions. Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors informa que tractarà les dades de caràcter personal segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal on es garanteix el dret a protegir tot allò que concerneix al tractament de dades personals.

2.2. Dret d’autoria

L’objectiu de WikiEduComunicació és crear un espai d’intercanvi i d’informació entre els usuaris, que sigui accessible lliurement per a tothom, de la mateixa manera que el programari lliure. Aquest és el principi conegut com a copyleft (se sol utilitzar aquest mot, en anglès, per indicar que el propietari dels drets d'autor d'una obra permet que aquesta es redistribueixi lliurement). Això vol dir que el contingut de lliure accés (secció no socis) es pot copiar i redistribuir amb les condicions:

- que el material es redistribueixi juntament amb la seva autoria (dades
del seu autor).
- que es mencioni que el material prové del WikiEduComunicació.


2.3. Contingut i responsabilitats.

Tota la informació que faciliti l’usuari haurà de ser veraç. A aquests efectes, l’usuari garanteix la veracitat de totes aquelles dades que aporti en els articles i formularis entre altres. Els missatges i continguts manifestats pels usuaris en els fòrums habilitats són només l’opinió dels remitents i el seu contingut és única i exclusivament responsabilitat d’aquests. Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors no es fa, en cap cas, responsable dels missatges enviats pels usuaris. No obstant, en el cas de l’aparició de missatges ofensius i d’atac contra la persona i anticonstitucionals, Mitjans es reserva el dret de modificar o eliminar el seu contingut.


Igualment, és responsabilitat de l’usuari mantenir tota la informació donada a Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors permanentment actualitzada, de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l’usuari. En tot cas l’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que exposi i dels prejudicis que ocasioni a Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors i a tercers per la informació que faciliti.


Mitjans. Xarxa d’Educadors i Comunicadors es reserva el dret de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d’ús del WikiEduComunicació així com qualsevol d’altres Condicions Generals o Particulars, Instruccions o avisos que resultin d’aplicació.
Creat por: admin Última modificació: dilluns 23 of January, 2006 [07:31:28 UTC] per admin


Idioma: ca
RSS Wiki rss Articles RSS Galeries d'imatges RSS Galeries d'arxius RSS Mapes